1.          Instalace aplikace

1.1.    Instalace z Obchod Play

 

V systému Obchod Play vyhledáme pokladní systém POS PEXESO za pomocí vyhledávacího tlačítka. Po nalezení aplikaci nainstalujeme.

 

1.2.    Registrace

Pro režim Gastro, Obchod, Kalkulačka

Po prvním spuštění budete nuceni zadat potřebné údaje pro registraci a prvotní nastavení aplikace. Aplikace je rozdělena do tří režimů (typu pokladen). V nastavení aplikace lze režimy kdykoliv změnit. Tlačítkem Další potvrdíte zvolenou pokladnu.

Popis: C:\Users\AWIS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\1.jpg

V dalším kroku máme možnost uvést název pokladny, IČ, DIČ. Tyto údaje nejsou povinné.

Popis: C:\Users\AWIS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\2.jpg

 

V případě jakýkoliv nejasností můžeme kdykoli kontaktovat podporu formou emailu či telefonicky. Pro vyvolání tohoto dialogu klepneme na tlačítko Pomoc? v pravém horním rohu.

 

 

V následující části máme možnost nastavit tisk účtenek a objednávek. Pro tisk můžeme nastavit tiskárny přes ethernetové rozhraní popřípadě bluetooth.

 

 

Při instalaci můžeme rovnou nastavit primární i pomocnou měnu a určit způsoby zaokrouhlování. Podle potřeby můžeme taktéž povolit či zakázat plátce DPH a přesněji definovat jednotlivé sazby.

Popis: C:\Users\AWIS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\3.jpg

V poslední části je zapotřebí vyplnit potřebné údaje o uživateli. Tato část je povinná a důležitá pro budoucí nastavení a případné rozšíření. Pro úspěšné ukončení registraci je nutné souhlasit s licenčními podmínkami.

V případě, že jste předem obdrželi klíč k plné verzi aplikace či rozšíření, můžete tento klíč zadat do pole pod tlačítkem Mám CD klíč.

Popis: C:\Users\AWIS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\5.jpg

Po registraci Vám přijde email, ve kterém budete vyzváni k potvrzení žádosti o licenci. Pokud tuto žádost nepotvrdíte do tří dnů, bude licence automaticky deaktivována.

 

1.3.    První spuštění pokladny

Pro režim Gastro, Obchod, Kalkulačka

Jakmile potvrdíte registraci, budete vyzváni k výběru barevného schématu, které lze v nastavení aplikace kdykoliv změnit.

Popis: C:\Users\AWIS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_2016-04-04-13-54-14-680.jpeg

Následuje přihlášení do aplikace. Pro tento účel použijeme defaultní administrátorský přístup zadáním hesla 123. Toto heslo si můžete změnit v uživatelských účtech.

Popis: C:\Users\AWIS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_2016-04-05-10-19-59-381.jpeg

Po přihlášení budete dotázáni, zdali chcete povolit měsíční zálohu dat, které se automaticky ukládá na cloudové uložiště společnosti.

Popis: C:\Users\AWIS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_2016-04-04-13-54-27-501.jpeg

 

 

2.          Úvodní obrazovka Gastro

Po přihlášení budete vždy přesměrováni na nabídku účtů. Oznamovací lišta (nahoře) vás informuje pod jakým účtem (uživatelem) jste přihlášeni a v jaké sekci se právě nacházíte. Mezi sekcemi se můžete přesouvat za pomocí prstu přesunem vlevo či vpravo.

Většinu obrazovky zabírá pracovní plocha, kde se nacházejí vámi vytvořené účty a ovládací panel. Ovládací panel nabízí možnost vytvoření nového účtu, odhlášení uživatele ze systému a tlačítka sloužící pro rozsáhlejší práci s aplikací. Ve výchozím stavu je povolena funkce nápovědy, která vám umožňuje rychleji pochopit jednotlivé funkce aplikace. Tuto nápovědu můžete v nastavení kdykoliv zakázat.

Popis: C:\Users\AWIS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_2016-10-02-13-08-07.jpg

 

3.          Úvodní obrazovka Obchod

Pokud v průběhu instalace vyberete režim Obchod, bude přihlašovací obrazovka tohoto režimu vypadat následovně. Pro administrativní přístup vložte heslo 123, čímž se dostanete na úvodní obrazovku režimu.

Popis: Screenshot_2016-10-09-12-17-54

Úvodní obrazovka Obchodu se nikterak neliší od Gastra. Jedinou výjimkou je pozice ovládacího panelu, který je ve výchozím stavu ukotven k levému panelu. Toto nastavení lze kdykoliv změnit. V ovládacím panelu se nově nachází tlačítko Park, které umožňuje ukládat účty, na kterých se nacházejí položky.

Popis: Screenshot_2016-10-09-12-55-28

Poslední změnou oproti Gastru je tlačítko Schovat umístěné v levém panelu, které umožňuje schovat levý panel včetně vložených položek k účtu.

4.          Práce s účty

4.1.    Vytvořit nový účet

Pro režim Gastro

Na základní obrazovce pro vytvoření nového účtu klikneme v ovládacím panelu na tlačítko Nový účet. V případě potřeby můžeme změnit název účtu (číslo účtu se automaticky generuje), který se nachází v pravém horním roku kliknutím na tlačítko 123. Zvolíme danou sekci, v které má účet figurovat a volbu, zdali chceme založit dočasný nebo stálý účet. Pro vytvoření účtu klikneme na potvrzovací tlačítko.

Popis: C:\Users\AWIS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_2016-04-05-10-29-25-812.jpeg

 

Dočasný účet slouží k jednorázové tržbě. Účet se po zaplacení automaticky odstraní.

Stálý účet představuje fyzický stůl, na kterém můžeme pravidelně provádět tržby, aniž by se nám účet po zaplacení odstranil.

Popis: C:\Users\AWIS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_2016-04-05-11-05-33-032.jpegPo vytvoření stálého účtu je tlačítko doplněno o malý trojúhelníček umístěný vlevo nahoře. Tímto symbolem budete schopni tyto dva účty od sebe rozlišit.

 

 

 
4.2.    Otevřít stávající účet

Pro režim Gastro

Na základní obrazovce můžeme jakýkoliv účet otevřít a začít okamžitě markovat. Postačí pouze klepnout na zvolený účet, čímž nám aplikace daný účet otevře. Obrazovka je pak rozdělena na dvě části, kterým se budeme podrobněji věnovat ve 4 kapitole. Pokud jste neprovedli žádnou akci, klikněte na tlačítko Zpět.

Popis: C:\Users\AWIS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_2016-04-05-11-26-12-178.jpeg

 

4.3.    Editace účtu

Pro režim Gastro

Každý účet vytvořený na základní obrazovce má svoji barvu. Tuto barvu nejste schopni v průběhu vytváření účtu nastavit. To můžeme provést až v editaci již vytvořeného účtu za pomocí podržením prstu na tlačítku daného účtu zhruba 3 sekundy. Po této době nám aplikace okamžitě nabídne editační obrazovku pro změnu účtu.

Na této obrazovce budete schopni změnit nejen barvu tlačítka, ale taktéž jeho tvar. V případě nutnosti jsme schopni účet i přejmenovat klepnutím na název účtu vpravo nahoře.

Potvrzovacím tlačítkem se všechny vaše změny uloží a tyto změny budete schopni okamžitě zaznamenat na základní obrazovce.

Posledním důležitým prvkem této editační obrazovky je tlačítko pro odstranění účtu, na kterém nesmí být namarkovány žádné položky.

 

4.4.    Změna pozice účtu

Pro režim Gastro

Účty můžeme libovolně přesouvat po základní obrazovce. Abychom toho dosáhli, podržíme prst na prázdné obrazovce po dobu 1 sekundy, čímž se zobrazí mřížka, která nám určuje oblast pro přemístění ikony účtu. Poté podržte prst na daném účtu a přemístěte jej na požadované místo. Opětovným podržením prstu na prázdné obrazovce ukončíte režim přesunu.

 

5.          Markování pro Gastro a Obchod

Pro režim Gastro, Obchod

Pro markování položek si otevřete libovolný účet. U otevřeného účtu je obrazovka rozdělena na dvě části. Pravá strana obrazovky je určena pro zobrazení ceníkových skupin a položek, levá strana obrazovky v sobě nese informace o namarkovaných položkách, jejich množství a celkové ceny. V případě dočasného účtu jsme schopni účet odstranit (toto se netýká stálého účtu). Tlačítkem Zaplatit se přemístíte do režimu platby.

Popis: C:\Users\AWIS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_2016-04-05-11-26-12-178.jpeg

5.1.    Objednání položek

Pro režim Gastro, Obchod

Jakmile máme účet otevřen, můžeme dle libosti procházet ceníkovými skupinami. Pro objednání položky klepneme na požadovanou ceníkovou položku, která se nám následně propíše do levé části obrazovky. Cena účtu se tak rázem navýší o hodnotu ceníkové položky. Aby došlo k uložení objednávky, je zapotřebí kliknout na potvrzovací tlačítko, čímž se přesuneme na základní obrazovku.

Popis: C:\Users\AWIS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Bez názvu-6.jpg

Na základní obrazovce se u daného účtu zobrazuje celková cena k zaplacení.

Popis: C:\Users\AWIS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_2016-04-05-13-05-52-882.jpeg

 

5.2.    Vyhledávání položek

Pro režim Gastro, Obchod

Popis: C:\Users\AWIS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_2016-04-07-11-47-51-936.jpeg

Po otevření účtu a libovolné ceníkové skupiny se v horní liště změnilo jméno sekce na vyhledávání. Po kliknutí do této kolonky se zobrazí klávesnice, pomocí které uživatel zadává název položky. Vyhledávání není závislé na velkých a malých písmenech ani na interpunkci. Po zadání 3 písmen se začnou zobrazovat možnosti, kde každá představuje jednu ceníkovou položku, a jsou od sebe odděleny barvami svých skupin. Naúčtování je opět pouze vybráním položky v seznamu.

5.3.    Navýšení a snížení množství

Pro režim Gastro, Obchod

U otevřeného účtu namarkujeme libovolné položky. Poté v levé části obrazovky klepneme na objednanou položku, čímž se nám zobrazí manipulační tlačítka pro danou položku. Prostřednictvím tlačítka jste schopni navýšit požadované množství. V opačném případě můžete za pomocí tlačítka se symbolem hodnotu množství snížit.

Popis: C:\Users\AWIS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_2016-04-05-13-11-26-133.jpeg

 

5.4.    Přidat poloviční porci

Pro režim Gastro

Pokud podržíme u objednané položky tlačítko po dobu jedné sekundy, zobrazí se v ovládacím panelu tlačítko . Po klepnutí na toto tlačítko bude cena položky snížena o procentuální hodnotu, kterou jsme schopni v nastavení změnit (ve výchozím stavu je 70%). Pro tuto změnu klikneme na potvrzovací tlačítko.

 

5.5.    Přidat poznámku k položce

Pro režim Gastro, Obchod

Občas je nutné k objednané položce doplnit poznámku. Opět si zobrazte manipulační tlačítka u namarkované položky a klikneme na tlačítko se symbolem pera . Poté můžeme zvolit již z předdefinovaných poznámek (seznam těchto poznámek můžeme upravit v nastavení) nebo doplnit vlastní.

 

5.6.    Stornování položky

Pro režim Gastro, Obchod

Pokud potřebujete stornovat objednanou položku, klikněte na poslední manipulační tlačítko se symbolem křížku . Kliknutím na potvrzovací tlačítko způsobí odstranění objednané položky z účtu. V případě, že potřebujete stornovat větší množství, uveďte tuto hodnotu za pomocí numerické klávesnice, která je umístěná v pravé části obrazovky a změnu potvrďte. Záznamy o stornovaných položkách se zaznamenávají v sekci Statistiky.

 

 

5.7.    Přesun na jiný účet

Pro režim Gastro

Může nastat situace, kdy potřebujete přemístit všechny objednané položky z jednoho účtu na jiný, popřípadě účet rozdělit na dva samostatné účty. Pokud máte namarkované položky na daném účtu, klikněte na tlačítko Přesunout, které se nachází v levém horním rohu. Aplikace vás vyzve k volbě účtu, na který chcete objednané položky přesunout.

 

5.7.1.            Přesun po položkách

Pro režim Gastro

Jestliže chcete přesunout položku jednotlivě (po kusech), klikněte na název položky. V případě, že chcete při přesunu položky zahrnout i její celkové množství, klikněte na tlačítko Přesunout zobrazené u každé položky. Pro dokončení přesunu klepněte na potvrzovací tlačítko.

Popis: C:\Users\AWIS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_2016-04-05-14-46-53-409.jpeg

5.7.2.            Hromadný přesun

Pro režim Gastro

V případě, že potřebujete přesunout z jednoho účtu na jiný všechny položky, bude metoda přesunu po položkách poměrně neefektivní, proto můžeme využít tlačítko hromadného přesunu umístěné v pravé části obrazovky. Akci přesunu dokončíme potvrzovacím tlačítkem.

 

5.8.    Úprava ceníkových skupin

Pro režim Gastro, Obchod

Ke každému tlačítku, které představuje jednu ceníkovou skupinu, můžete přiřadit jednu z předpřipravených ikon. Pro tuto změnu podržte prst na tlačítku jedné ceníkové skupiny zhruba 3 sekundy. Po této době nám aplikace okamžitě nabídne editační obrazovku pro úpravu tlačítka. V levé části obrazovky můžete přiřadit ikonu k daném tlačítku. V případě nutnosti můžete změnit velikost tlačítka a jeho barvu.

5.9.    Parkování účtů

Pro režim Obchod

Jakmile máte namarkovány položky na účtu, klepněte na tlačítko Park umístěné v ovládacím panelu.

Následně se vám zobrazí formulář sloužící pro uchování současného účtu s vloženými položkami. Tento účet si můžete libovolně pojmenovat nebo můžete využít čísla, které se generuje samo podle poslední volné pozice. Pro uložení tohoto účtu slouží tlačítko Zaparkovat. V případě, že chcete položky z účtu odstranit, klepněte na tlačítko Zahodit.

Popis: Bez názvu-7

Po zaparkování účtu se u tlačítka Park navýší hodnota, která značí počet zaparkovaných účtů. Pokud na tlačítko opětovně klepnu, zobrazí se seznam všech zaparkovaných účtů doplněné časem, kdy byl účet uložen.

 

 

6.          Zaplacení účtu

Pro režim Gastro, Obchod

Jakmile máte namarkovány požadované položky, můžete kliknout na tlačítko Zaplatit , umístěné v levém horním rohu obrazovky, čímž vás aplikace přesměruje na obrazovku, kde můžete zvolit formu placení, aplikovat položkovou či hromadnou slevu, změnit daňovou sazbu, apod.

 

6.1.    Forma placení

Pro režim Gastro, Obchod

V aplikaci si můžete zvolit, jakou formou placení chcete účet zaplatit.

Popis: C:\Users\AWIS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Bez názvu-2.jpgHotově – hotovostní operace, celková hotovost v pokladně je navýšena o tržbu každého účtu, který je zaplacen touto formou

Kartou – bezhotovostní operace, forma tohoto placení se nepromítne do pokladny. Údaj o zaplacení se eviduje pouze v deníku pokladny.

Stravenkami – bezhotovostní operace, tato forma placení je podobná platbě kartou, jejíž záznam se eviduje taktéž v deníku pokladny.

 

 6.2.    Aplikovat slevu

Pro režim Gastro, Obchod

Pokud chcete aplikovat slevu na ceníkovou položku, je nutné jí nejdříve povolit. Povolit či zakázat slevu lze nastavit v editaci dané položky (Nastaveni/Ceník/). Více o této problematice se dozvíte v kapitole 7.2.2.

 

6.2.1.            Položková sleva

Pro režim Gastro, Obchod

Popis: C:\Users\AWIS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Bez názvu-2.jpgNa každou objednanou položku (v případě, že má povolenou slevu) můžeme jednotlivě aplikovat procentuální slevu kliknutím na tlačítko .

Poté vyberte buď z předpřipravených tlačítek (5, 10, 15, 25%) o které se hodnota ceníkové položky sníží nebo si zvolte procentuální hodnotu vlastní.

Následně vás aplikace požádá, abyste vybrali položku, na kterou chcete aplikovat slevu. Po vybrání se zobrazí dialog, který následně pouze potvrdíte v případě, že nepotřebujete procentuální hodnotu nijak měnit. V opačném případě změníte procentuální hodnotu za pomocí klávesnice a změnu potvrdíte. 

 

Po potvrzení dialogu se na objednané položce zobrazí zvolené sleva. Cena položky a celková cena účtu se tak rázem sníží.

Popis: C:\Users\AWIS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Bez názvu-2.jpg

 

6.2.2.            Hromadná sleva

Pro režim Gastro, Obchod

V případě, že chceme aplikovat slevu na všechny objednané položky, klikneme na tlačítko . Poté si jen vybereme z předdefinovaných hodnot, popřípadě určíme procentuální hodnotu vlastní. Po této volbě se na všechny objednané položky, které mají povolenou slevu, aplikuje procentuální hodnota. Cena všech položek bude o tuto hodnotu snížena včetně celkové ceny účtu.

 

6.3.    Rozdělit platbu

Pro režim Gastro, Obchod

V ovládacím panelu existuje tlačítko sloužící pro rozdělení platby, díky čemuž můžeme vybrané položky zaplatit různou formou placení. Položky, které chcete přidat k platbě, vyberete jednoduchým klepnutím. Případně množství můžete upravovat za pomocí tlačítek a . Celková cena k platbě se přepočítává podle zvolených položek a jejich množství.

Popis: C:\Users\AWIS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_2016-04-07-13-33-50-554.jpeg

 

 

6.4.    Změna DPH

Pro režim Gastro, Obchod

Aplikace dovoluje manuálně upravit DPH pouze pro tuto platbu. Seznam všech daňových sazeb můžete upravit v nastavení (Nastavení/Měna,DPH/).

Popis: C:\Users\AWIS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Bez názvu-2.jpg

 

 

6.5.    Platba cizí měnou

Pro režim Gastro, Obchod

Aplikace nám umožňuje platbu v cizí měně. Abychom platbu v sekundární měně aktivovali, klepneme na tlačítko pomocné měny. Platba v cizí měně je aktivní pouze pro tento účet, v ostatních případech bude opět ve výchozím stavu nastavena platba v primární měně. Klepnutím na tlačítko Primární měna se volba platby v cizí měně deaktivuje.

 

7.          Rychlá volba

Pro režim Gastro, Obchod

Pod tlačítkem PEXESO Více v hlavním ovládacím panelu na základní obrazovce je schována obrazovka s dalšími funkcemi.

V ovládacím panelu se nachází tlačítka pro ukončení směny, volba pro návrat na základní obrazovku a tlačítko pro podrobnější informace a nastavení.

Na obrazovce se dále nachází tlačítka pro rychlou volbu důležitých funkcí systému. O funkcích Licence, Zákazníci, Ceník, Téma, Statistiky se více dozvíte v dalších kapitolách.

Funkce objednávky a účtenky slouží k opětovnému tisku těchto dokladů.

V režimu Obchod se funkce Rezervace nezobrazuje.

Popis: C:\Users\AWIS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_2016-04-07-14-05-27-703.jpeg

 

 

7.1.    Rezervace

7.1.1.            Vytvořit rezervaci

Pro režim Gastro

Pro rezervaci stolu (účtu) klikneme na tlačítko Rezervace v nastavení rychlé volby. Zvolte si datum rezervace a pro pokračování klepněte na tlačítko OK.

 

Následně vás aplikace vyzve k zadání času rezervace.

 

Popis: C:\Users\AWIS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_2016-04-07-15-02-52-130.jpeg

 

 

Po potvrzení zadejte jméno zákazníka, na kterého bude rezervace zapsána.

Popis: C:\Users\AWIS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_2016-04-07-15-10-07-048.jpeg

 

Jakmile jméno potvrdíte, budete vyzváni k označení stolu (účtu). Postačí pouze klepnout na daný účet, čímž dokončíte celkovou registraci.

 

Na zvoleném účtu se následně vytvoří informace o času rezervace. Tyto informace se na účtech zobrazují pouze v aktuální den rezervace.

 

Aktivní rezervace si můžete zobrazit na obrazovce rychlé volby. Všechny doposud vytvořené rezervace se zaznamenávají také ve statistikách (Nastavení/Statistika/Zobrazit rezervace).

7.1.2.            Otevřít rezervaci


Jakmile máte vytvořenou rezervaci, můžete jí kdykoliv otevřít klepnutím na tlačítko požadované rezervace. Po zobrazení dialogu vás aplikace požádá, zdali chcete rezervaci skutečně otevřít. V případě, že zákazník rezervaci předčasně zruší, lze jí v tomto dialogu nenávratně prostřednictvím tlačítka Vymazat.

Pokud klepneme na tlačítko Ano, aplikace za vás otevře daný účet, který bude připravený k okamžitému markování. Po zaplacení přejde daná rezervace do stavu neaktivní.

8.          Režim Pokladní kalkulačka

Pro režim Kalkulačka

Posledním režimem v aplikaci je Pokladní kalkulačka, která je primárně určena pro malé prodejny popřípadě uživatele využívající pro své podnikání sezonní či celoroční stánky. Na přihlašovací obrazovce vložíme administrátorské heslo 123, které je pro celou aplikaci stejné.

Popis: Screenshot_2016-10-09-12-17-54

V případě verze zdarma budete po přihlášení upozorněni na zkušební verzi, které po dobu 30 dní zdarma.

Popis: C:\Users\AWIS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\1.jpg

Jakmile potvrdíte toto upozornění tlačítkem Rozumím, budete přesměrováni na úvodní obrazovku Pokladní kalkulačky.

Úvodní obrazovku můžeme logicky rozdělit na tři části. Ve spodní části můžeme najít numerické tlačítka, které jsou doplněna o známé symboly pro aritmetické operace. V této části se navíc nacházejí barevně označená tlačítka s popisky, které symbolizují procentuální sazbu DPH. V prostřední části můžeme nalézt informace o aktuálně zadané ceně, celkové ceně za všechny položky na daném účtu a možnost volby pro výběr měny. V poslední vrchní části se nachází informace o čísle účtenky, na které právě probíhá prodej, tlačítko sloužící pro odhlášení uživatele z aplikace a tlačítko , kterým máme možnost směnu ukončit, popřípadě volba pro nastavení aplikace.

Popis: Screenshot_2016-10-12-08-22-29

8.1.         Vložení ceny

Pro režim Kalkulačka

Pro vložení libovolné ceny (možnost zadání v celém i desetinném čísle) využijte numerických tlačítek a symbolu desetinné tečky, kde se zadaná hodnota ihned doplní k primární měně.

Popis: Screenshot_2016-09-30-09-59-59

Pro vložení této hodnoty k účtu zvolíme požadovanou sazbu DPH klepnutím na jedno z tlačítek.

Popis: C:\Users\AWIS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_2016-09-30-09-59-59.jpg

Po klepnutí na tlačítko sazby se hodnota ihned propíše do celkové ceny účtu a je připravena pro další vložení hodnoty popřípadě zaplacení účtu. Pro vymazání zadané hodnoty použijte tlačítko .

Popis: C:\Users\AWIS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_2016-09-30-10-00-07.jpg

8.2.         Použití aritmetických operací

Pro režim Kalkulačka

V případě potřeby je možné využít jeden z operátorů (plus, násobení, procento, zápor). Operátory není možné v jedné struktuře kombinovat.

 

8.2.1.            Operátor sčítání

 

Pro sčítání dvou hodnot nejprve zadejte hodnotu první ceny, poté klepněte na tlačítko daného operátoru a operaci dokončete zadáním druhé ceny. Celá struktura zadání se následně promítne do aktuální ceny. Pak už jen klepněte na tlačítko sazby, abyste zajistili uložení součtu této struktury do celkové ceny.

Popis: C:\Users\AWIS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_2016-09-30-11-17-31.jpg

 

8.2.2.            Operátor násobení

 

Pro operátor násobení využijte stejného postupu, jako v předchozím případě.

Popis: C:\Users\AWIS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_2016-09-30-11-27-01.jpg

 

8.2.3.            Operátor procento

 

I v případě užití operátoru procenta využijte stejný postup jako v předchozích dvou případech, čímž získáme část ceny vypočtenou ze základu o procentuální hodnotu.

Popis: Screenshot_2016-09-30-11-42-44

 

 

8.2.4.            Operátor zápor

 

Pro funkci odečítání ceny (vratka) není v kalkulačce uvedeno žádné tlačítko, přesto tady ta možnost je. Postačí pouze prostřednictvím numerických tlačítek zadat hodnotu ceny a poté klepnout na hodnotu této ceny. Tímto způsobem se hodnota převede do záporu.

Popis: C:\Users\AWIS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_2016-09-30-13-36-07.jpg

8.2.5.            Zaplacení primární měnou

 

V případě, že chcete provést platbu celkové ceny na daném účtu, klepněte na tlačítko , čímž se Vám zobrazí obrazovka s celkovou cenou účtu, kterou je možné zaplatit několika způsoby. Obrazovka navíc obsahuje numerické tlačítka sloužící pro zadání platby zákazníkem včetně informace přeplatku.

Popis: C:\Users\AWIS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\2.jpg

Po zaplacení bude číslo účtenky na úvodní obrazovce navýšeno o jedničku.

8.2.6.            Storno účtu

 

V případě, že se rozhodnete pro storno celého účtu, je zapotřebí klepnout v režimu placení na tlačítko , čímž se Vám zobrazí historie všech doposud vložených hodnot. Tlačítkem Storno dojde ke kompletnímu vymazání všech doposud vložených hodnot na účtu.

Popis: C:\Users\AWIS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\3.jpg

 

8.2.7.            Zaplacení cizí měnou

 

V případě, že potřebujete zaplatit účet cizí měnou, rozbalte seznam měny umístěný na základní (úvodní) obrazovce. Z daného výběru vyberte cizí měnu, čímž se u aktuální ceny či celkové ceny změní měna na jednotku, kterou je možné nastavit v Nastavení/Měna,DPH.

 

 

9.          Nastavení

Pro režim Gastro, Obchod, Kalkulačka

Velmi podstatnou částí celé aplikace je samotné nastavení, kde si můžete upravit aplikaci podle vašich potřeb, vytvářet ceníkové položky či skupiny, zobrazit přehledy o statistikách tržeb a prodejů, provádět zálohu vašich dat, propojit aplikaci s věrnostním systém vašich zákazníků a podobně.

9.1.    Obecné

9.1.1.            Změna režimu aplikace

Pro režim Gastro, Obchod, Kalkulačka

Pro změnu režimu aplikace klikneme v sekci Nastavení/Obecné na řádek Typ aplikace.

Změnou režimu určíme, pro jakou formu podnikání chcete aplikaci využívat. Ve výchozím stavu je aplikace nastavena na režim Gastro, který je určen pro všechny druhy gastronomických provozů. Režim Obchod je převážně využíván pro obchodní sféru s prodejem zboží nebo služeb. Posledním typem je režim Pokladní kalkulačka, která se převážně používá pro sezonní prodej ve stánku, popřípadě jej mohou využívat malé prodejny.

 

9.1.2.            Změna tématu

Pro režim Gastro, Obchod, Kalkulačka

Při prvním spuštění jste si vybrali jedno s grafických témat, nyní tuto změnu můžeme změnit v sekci Nastavení/Obecné/Barevný styl aplikace. Poté si jen vyberete jednu z možností.

 

9.1.3.            Změna velikosti ikon

Pro režim Gastro, Obchod

Pokud budete nespokojeni s velikostí zobrazených ikon, můžete toto nastavení změnit v sekci Nastavení/Obecné/Velikost ikon. Poté si jen vybere velikost, která vám vyhovuje a zařízení podporuje.

9.1.4.            Automatické spouštění aplikace

Pro režim Gastro, Obchod, Kalkulačka

Prostřednictvím této změny docílíte, že se aplikace po spuštění systému (zapnutí či restart zařízení) automaticky spustí.

 

9.1.5.            Změna orientace obrazovky

Pro režim Obchod

V režimu Obchod je umožněno podle potřeby měnit orientaci obrazovky na šířku či výšku. Při každé změně dojde k přeuspořádání ikon.

 

9.1.6.            Pozice ovládacího panelu

Pro režim Gastro, Obchod

Aplikace umožňuje změnu pozice ovládacího panelu. V případě nutnosti můžete přesunout ovládací panel do středu obrazovky, v opačném případě bude ovládací panel ukotven k pravému okraji obrazovky.

 

9.1.7.            Ukotvení ovládacího panelu k levému panelu

Pro režim Obchod

Povolení této funkce docílíte, že se ovládací panel ukotví k levému panelu, čímž získáte více místa pro své ceníkové skupiny či položky. Ve výchozím stavu je tato funkce povolena, zrušením tohoto nastavení umístíte ovládací panel na pracovní plochu.

 

9.1.8.            Schovávat levý panel

Pro režim Obchod

Tato funkce je vhodná, pokud vaše podnikání vyžaduje více ceníkových skupin na pracovní ploše. V podstatě se jedná o tutéž funkcionalitu, jakou umožňuje tlačítko Schovat, nacházející se na základní obrazovce s tím rozdílem, že tato funkce umožní schovávat panel natrvalo.

 

9.1.9.            Změna jazyka aplikace

Pro režim Gastro, Obchod, Kalkulačka

Popis: C:\Users\AWIS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_2016-04-08-13-59-38-096.jpegPo prvním spuštění, bude jazyk aplikace automaticky nastaven podle jazyka systému. V případě, že uživatel preferuje jiný jazyk, je zde možnost jeho nastavení.

Podporované jazyky Čeština, Slovenština, Angličtina, Portugalština, Španělština a nově přidán i Maďarština.

 

9.1.10.       Smazat aktuální databázi

Pro režim Gastro, Obchod

Prostřednictvím této funkce budete schopni odstranit kompletně celou databázi aplikace. Odstraní se všechny účty, ceníkové položky, skupiny, statistiky, záznamy o tržbách, apod. Údaje o uživatelích a DPH zůstanou zachovány.

 

9.1.11.       Smazat historii

Pro režim Gastro, Obchod, Kalkulačka

Odstraněním historie přijdete o všechny statistiky, údaje o provedených tržbách, pokladním deníku i samotném stavu pokladny.

 

9.1.12.       Použití čtečky čárových kódů

Pro režim Obchod

Jak už z názvu vyplývá, použitím této funkce Vám bude umožněno využít čtečku čárových kódů. Čtečku můžete využít při markování, vyhledávání, popřípadě jiných úkonech spojených s EAN kódem.

 

9.1.13.       Povolení tutoriálu

Pro režim Gastro, Obchod

V průběhu užívání aplikace vás bude systém informovat o jednotlivých funkcích aplikace. Nápověda se zobrazuje za pomocí krátkých vysvětlivek umístěných ve spodu obrazovky.

Popis: C:\Users\AWIS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Bez názvu-1.jpg

 

9.1.14.       Změna zvukové signalizace na událost

Pro režim Gastro, Obchod, Kalkulačka

V sekci Nastavení/Obecné klepneme na řádek Zvuk přidání položky a vybere zvukovou signalizaci. Toto nastavení zaznamenáme při markování položky.

 

9.1.15.       Změna klávesnice pro kalkulačku

Pro režim Kalkulačka

Nastavení umožňující změnu stylu kalkulačky, kde číselná klávesnice bude začínat od spodní části.

 

9.1.16.       Nastavení a tisk číselné řady

Pro režim Kalkulačka

Funkce, která je dostupná pro všechny režimy, pouze v případě kalkulačky je umístěna do sekce Obecné. Pro režimy Gastro a Obchod se nachází v sekci Objednávky, Platby, Účty. Prostřednictvím této funkce budete schopni nastavit počáteční hodnotu číselné řady pro účtenky. Povolením tisku se poté hodnota vytiskne na účtenku.

 

9.1.17.       Odhlášení po potvrzení objednávky

Pro režim Kalkulačka

Pokud na jedné směně využívá stejné zařízení více uživatelů, je vhodné, aby každý uživatel markoval na vlastní jméno. K tomuto účelu slouží tato funkce, která zajistí odhlášení uživatele po každém potvrzení objednávky. Pro režim Gastro je tato funkce umístěna v sekci Objednávky, Platby, Účty.

 

9.1.18.       Tisk uzávěrky při ukončení směny

Pro režim Kalkulačka

Povolení této funkce docílíme tisku uzávěrky vždy po ukončení směny. Tisk se provede na tiskárně, která je nastavena pro tisk účtenek. V režimech Gastro a Obchod je možné tuto funkci nastavit v sekci Statistiky.

 

9.1.19.       Přeposlání statistik na konci směny

Pro režim Kalkulačka

Povolením funkce Poslat statistiky na konci směny umožní odeslat informativní email o celkové tržbě dané směny. Tato funkce je přístupná i pro zbývající režimy, nastavit však lze v sekci Statistiky.

 

9.1.20.       Potvrzení platby

Pro režim Gastro, Obchod

Změna tohoto nastavení způsobí, že na konci každého platebního procesu budete nuceni platbu za účet potvrdit.

 

 

9.2.    Ceník

9.2.1.            Přehled a odstranění ceníkových položek

Pro režim Gastro, Obchod

V sekci Nastavení/Ceník je zobrazen výpis všech ceníkových položek, které jsou logicky uspořádány do jednotlivých ceníkových skupin. Jakoukoliv ceníkovou položku lze odstranit za pomocí tlačítka se symbolem křížku. Viditelnost ceníkové položky při markování určujeme zaškrtávajícím políčkem umístěným před název ceníkové položky.

 

 

9.2.2.            Vytvořit novou položku

Pro režim Gastro, Obchod

Pro vytvoření nové ceníkové položky klepněte na tlačítko Nová položka, čímž se vám zobrazí editační obrazovka pro tvorbu nové položky. Dialog je rozdělen do tří záložek:

Položka (Základní)

V této části můžete uvést základní informace o položce.

Název na účtence - povinný údaj, uvedený text se bude zobrazovat na účtence

Název na obrazovce – není povinný, pokud není vyplněno, bude se v aplikaci u názvu položky zobrazovat text, který je na účtence

EAN – vyplněním EAN kódu urychlíme vyhledávání položky za pomocí čtecího zařízení

Položku můžete kategorizovat umístěním do příslušné ceníkové skupiny, popřípadě vytvořit skupinu novou.

 

Cena

Cena – povinný údaj, hodnota představuje cenu položky bez DPH

Cena bez DPH – podle zvolené sazby a zadané částky se nám automaticky vypočítá cena bez DPH

Náklady, Marže – údaje, které se vážou s využíváním skladového hospodářství

Záporná položka – povolením této funkce umožníme k položce uložit zápornou hodnotu

Vyžádat zadání množství – povolením tohoto řádku docílíte možnosti ručního zadání množství

Volitelná cena – prostřednictvím této funkce budeme schopni zadat libovolnou cenu u této položky. Pozor! Pokud je tato funkce u položky povolena a provedeme jediný prodej za volitelnou cenu, ztratíme tak možnost u této položky opět nastavit pevnou cenu.

Popis: C:\Users\AWIS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\7.jpg

Ostatní

Aktivní – tato volba má stejnou funkci jako zaškrtávací políčko umístěné před název ceníkové položky v seznamu ceníkových skupin. Funkcí povolíme či zakážeme viditelnost ceníkové položky při markování.

Nejprodávanější - položky se budou nacházet ve speciální ceníkové skupině Nejprodávanější, čímž bude pro nás jednodušší tyto oblíbené položky vyhledat.

Slevy - povolením slevy umožníte na danou položku aplikovat jakoukoliv slevu (hromadnou či položkovou) v režimu platby.

Pokud chcete, aby se položky tiskly do kuchyně, povolte řádek Tisk objednávek. Tuto funkci můžete využít pouze v režimu Gastro.

V části Alergeny máte možnost označit typy alergenů, které daná položka může obsahovat. Detailní informace o těchto alergenech si můžete zobrazit klepnutím na informační tlačítko

Popis: C:\Users\AWIS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\8.jpg

 

Sklad

Záložka Sklad se využívá v kombinaci se skladovým hospodářstvím. Slouží nám k párování ceníkových a skladových položek, popřípadě k vytváření receptur či směsí.

 

Prodej ve dny

V poslední části si můžete zvolit, v jakých dnech a hodinách se bude položka v režimu objednávky zobrazovat.

Popis: C:\Users\AWIS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\9.jpg

 

Pokud jste uvedli všechny potřebné údaje, klepněte na tlačítko OK. V případě, že chcete vytvořit další ceníkovou položku, klepněte na tlačítko Uložit a vytvořit další.

 

9.2.3.            Editace ceníkových položek

Pro režim Gastro, Obchod

Pro editaci položky se využívá stejného dialogu jako při vytváření položky. Postačí pouze klepnout na název zvolené položky, čímž se vám otevře daný dialog. Tlačítkem OK změnu potvrdíte.

 

9.2.4.            Odstranění ceníkové položky

Pro režim Gastro, Obchod

U každé ceníkové položky se zobrazuje symbol křížku, který je umístěn napravo. Po klepnutí na tento křížek se položka trvale odstraní ze seznamu. V případě, že je u položky povolena funkce Nejprodávanější, odstraní se položky i z této skupiny.

 

9.3.    Statistiky pro Gastro a Obchod

Pro režim Gastro, Obchod

V této kapitole se zaznamenávají všechny tržby, které v aplikaci provedete. Tyto záznamy si můžete následně přeposlat na zvolený email. Sekce statistiky v sobě nese funkce pro práci s pokladnou, přehled o aktivních či neaktivních rezervací a informace o prodeji jednotlivých položek.

 

9.3.1.            Zobrazit tržbu aktuální směny

Pro režim Gastro, Obchod

V průběhu běžící směny se budou všechny tržby této směny zaznamenávat v sekci Nastavení/Statistiky/Zobrazit tržbu.

Na této obrazovce nalezneme informace o celkové tržbě běžící směny, která je následně rozdělena do tří částí (tržba hotově, kreditní kartou, stravenkami), kterými byly dané účty zaplaceny.

Aplikace zaznamenává i cenu položek, které byly na účtu stornovány včetně informace o slevách (hodnota procentuálního výpočtu z celkové ceny položky).

Posledním údajem je výpočet základu DPH, který jsme při placení účtu použili.

V případě, že máte k zařízení připojenou tiskárnu, můžete si následně vytisknout mezi-uzávěrku.

 

 

Přehled účtů

Jakmile klepnete na řádek Přehled účtů, zobrazí se Vám detailnější informace o všech doposud zaplacených účtech. Zaznamenávají se údaje o názvu účtu, na kterém byla tržba provedena, čas zaplacení účtu, celková tržba a způsobu zaplacení.

Popis: C:\Users\AWIS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_2016-04-09-15-04-46-029.jpeg

 

 

 

Přehled položek

V případě, že potřebujete zjistit, jaké položky byly na daném účtu namarkovány, postačí klepnout na daný řádek, čímž se Vám zobrazí informace o objednaných položkách.

 

 

9.3.2.            Zobrazit všechny tržby

Pro režim Gastro, Obchod

Po klepnutí na řádek Zobrazit všechny tržby budete přesměrováni na obrazovku o všech ukončených směnách. Ke každé směně je záznam o celkové tržbě a tržbě za jednotlivé formy placení. V případě, že potřebujete zobrazit jen směny za dané období, zvolte rozsah Od-Do. Podobně jako v předchozím případě si můžete zobrazit detail směny, čímž se Vám zobrazí informace o přehledu účtů a položek. Údaje o všech požadovaných směnách si můžete přeposlat na zvolený email.

9.3.3.            Práce s pokladnou

Pro režim Gastro, Obchod

V sekci Nastavení/Statistiky klepněte na řádek Hotovost v pokladně, kde vám následně aplikace nabídne funkce pro práci s pokladnou včetně údaje o aktuální hotovosti v pokladně v primární či cizí měně. V případě potřeby můžete do pokladny kdykoliv vložit libovolnou hotovost, v opačném případě z pokladny hotovost vybrat. Pro výběr či vklad je nutné zapsat poznámku, která se eviduje v pokladním deníku.

 

Deník pokladny

Zde se zaznamenávají všechny pohyby, které se týkají hotovostních operací v pokladně (tržba hotově, výběr z pokladny, vklad do pokladny). Tyto pohyby si můžete filtrovat podle data.

9.3.4.            Uživatelská rychlost

Pro režim Gastro, Obchod

Prostřednictvím této funkce můžete soutěžit s ostatními uživateli aplikace. Rychlost se počítá z každého stisknutí tlačítka a počítá se průměrná rychlost v rozmezí 1ms – 4s.

 

9.3.5.            Přeposlání statistik na konci směny

Pro režim Gastro, Obchod

Povolením funkce Poslat statistiky na konci směny docílíme, že se po každém uzavření směny odešle informace o celkové tržbě této směny na zvolený email. Ve výchozím stavu se budou posílat informace na email, který jste vyplnili při registraci. Pro změnu emailové adresy postačí funkci zakázat a při opětovném povolení vás to vyžádá o jeho vyplnění.

Popis: C:\Users\AWIS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_2016-04-10-09-19-07-743.jpeg

 

9.3.6.            Zobrazení rezervací

Pro režim Gastro

V sekci Nastavení/Statistiky vás aplikace na řádku Zobrazit rezervace informuje o počtu aktivních rezervací. Jakmile klepnete na tento řádek, zobrazí se vám seznam všech aktivních (objednaných) a neaktivních (ukončených) rezervací.

Tento seznam si můžete setřídit podle účtu, popřípadě podle data. V případě potřeby si můžete seznam přeposlat na zvolený email.

Klepnutím na danou rezervaci se zobrazí dialog, kdy si můžete rezervaci upravit, čímž se rozumí přesunout na jiný den, hodinu či jiný stůl, popřípadě rezervaci trvale odstranit.

 

9.3.7.            Statistika prodeje položek

Pro režim Gastro, Obchod

Funkce Statistika prodeje položek zobrazí seznam všech zakoupených položek, které jsou navíc setříděné od nejvyššího počtu zakoupení. Můžete aplikovat filtr OD-Do a zobrazit tak pouze položky v požadovaném rozsahu. Výsledek zobrazení si můžete přeposlat na zvolený email.

 

9.3.8.            Tisk uzávěrky při ukončení směny

Pro režim Gastro, Obchod

Povolení této funkce docílíme tisku uzávěrky vždy po ukončení směny. Tisk se provede na tiskárně, která je nastavena pro tisk účtenek.

 

9.4.    Statistika pro Pokladní kalkulačku

Pro režim Kalkulačka

Pokladní kalkulačce se evidují všechny ukončené účty, které byly buď to uzavřeny prodejem popřípadě stornovány. Účty jsou vyobrazeny celkovou cenou a použitou měnou. Po rozbalení jednoho z nich si můžete nechat zobrazit všechny řádky s vloženou hodnotou ceny či použitou strukturou. U každého vloženého řádku se navíc eviduje použitá sazba. Součtem celkové ceny všech účtů je znázorněno v dolní části, která je navíc rozdělena na primární a cizí měnu. Statistiky prodeje je možné filtrovat podle směny nebo data Od-Do.

Pro podrobnější informace o způsobu placení klepněte na hodnotu celkové ceny vpravo dole.

Popis: C:\Users\AWIS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\5.jpg

9.5.    Data

9.5.1.            Správa uživatelských účtů

Pro režim Gastro, Obchod, Kalkulačka

Přístup do aplikace je umožněn pouze vytvořeným uživatelům. Tito uživatelé jsou pod správou administrátora, popřípadě uživatele, kterému je přiděleno právo majitele. Spravovat uživatele můžete v sekci Nastavení/Data/Uživatelé. Zobrazí se seznam všech uživatelů, kteří mají do aplikace přístup a mohou se tak přihlašovat pod svým přístupovým heslem. Pro odstranění uživatele klepněte na tlačítko se symbolem „popelnice“ .

 

Klepnutím na tlačítko Nový uživatel se zobrazí editační formulář pro vytvoření nového uživatele. Je zapotřebí vyplnit povinné údaje, kterými jsou Jméno uživatele a Heslo.

Další důležitou volbou je určit jaké práva uživatel dostane. Zvolit tak lze mezi obsluhou, provozním a majitelem. V případě potřeby můžete práva na funkce povolit či zamítnout jednotlivě. Funkce aplikace jsou logicky rozděleny do záložek.

Údaje jako Adresa, GSM, Email, Poznámka sice vyplňovat nemusíme, přesto doporučuji tyto údaje uvést.

Pro editaci se využívá stejný formulář, postačí pouze klepnout na jméno daného uživatele.

 

9.5.2.            Správa úseků

Pro režim Gastro

Úsek v aplikaci představuje novou pracovní plochu, kde si můžete vytvářet nové stoly. V reálné situaci je úsekem další místnost, patro, popřípadě jiná část restaurace (altánek, terasa, apod.). Pro vytvoření nového úseku klepneme v sekci Nastavení/Data/Úseky na tlačítko Nový úsek. Zadejte název úseku a potvrďte tlačítkem OK. Limitem jsou pouze 4 uložené úseky.

Popis: Screenshot_2016-04-10-11-27-26-462

 

9.5.3.            Správa ceníkových skupin

Pro režim Gastro, Obchod

Pro přehlednější uspořádání položek lze využít ceníkových skupin. Seznam těchto skupin naleznete v sekci Nastavení/Data/Skupiny.

Jakoukoliv ceníkovou skupinu lze odstranit za pomocí tlačítka se symbolem „popelnice“.

Pro vytvoření nové skupiny klepněte na tlačítko Nová skupina. Zadejte jméno skupiny, povolte či zamítněte tisk skupiny, její viditelnost u otevřeného účtu a zvolte její umístění. Skupina se tak může vyskytovat i v jiné skupině, čímž se stává její podskupinou.

Pro potvrzení klepněte na tlačítko OK, čímž se daná skupina okamžitě propíše do seznamu skupin.

V tomto seznamu se vyskytuje i speciální skupina Nejprodávanější, která obsahuje oblíbené či nejprodávanější ceníkové položky.

 

Popis: C:\Users\AWIS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_2016-04-10-11-32-55-851.jpeg

 

 

9.6.    Objednávky, Platby, Účty

9.6.1.            Akce na jednotlivé položky

Pro režim Gastro, Obchod

Na každou ceníkovou položku můžeme aplikovat akční slevu. Při objednání položky se její cena automaticky sníží o námi zvolenou procentuální hodnotu.

Pro aktivaci slevy klepneme na název dané položky, čímž se zobrazí dialog pro vepsání příslušné procentuální hodnoty. Po potvrzení si můžete všimnout, že se u názvu propsala daná hodnota. Sleva se musí potvrdit povolením „checkboxu“ v pravé části.

Ve vyjímečných případech se můžete setkat ze situací, kdy potřebujete na všechny položky v ceníku vypsat akční jednotnou slevu. K tomuto účelu slouží řádek Speciální cena pro všechny položky. Postačí pouze povolit příslušný řádek a nastavit procentuální hodnotu.

 

 

9.6.2.            Motto při placení

Pro režim Gastro, Obchod

Pokud má restaurace vlastní frázi, můžete za pomocí této funkce napsat požadovaný text, který se zobrazí při tisku účtenky.

 

 

9.6.3.            Změna ceny polovičních porcí

Pro režim Gastro

Touto funkcí můžete nastavit procentuální hodnotu, ze které se vypočítá cena poloviční porce.

 

9.6.4.            Změna poznámek při markování

Pro režim Gastro, Obchod

V této části si můžete nadefinovat seznam poznámek, které poté obsluha aplikuje při objednání položky. Poznámky slouží k podrobnějšímu popisu položky (např. poznámka určená do kuchyně, popřípadě na bar). K vytvoření poznámky klepněte na tlačítko Nová poznámka, zadejte název poznámky a uložte za pomocí tlačítka OK. K odstranění poznámky klepněte na tlačítko se symbolem „popelnice“ .

 

9.6.5.            Hromadné navýšení cen u ceníkových položek

Pro režim Gastro, Obchod

Prostřednictvím funkce Hromadně navýšit cenu budou všechny ceníkové položky navýšeny o zvolenou procentuální hodnotu.

 

 

9.6.6.            Ukončení směny i s nezaplacenými účty

Pro režim Gastro

Povolením této funkce budete schopni ukončit směnu i v případě, kdy budete mít na některých stolech (účtech) namarkováno.

 

9.6.7.            Odhlášení po potvrzení objednávky

Pro režim Gastro

Pokud na jedné směně využívá stejné zařízení více uživatelů, je vhodné, aby každý uživatel markoval na vlastní jméno. K tomuto účelu slouží tato funkce, která zajistí odhlášení uživatele po každém potvrzení objednávky.

 

9.6.8.            Sloučení naúčtovaných položek

Pro režim Gastro, Obchod

Pokud je funkce Slučovat naúčtované položky dohromady povolena, budou se u každého účtu slučovat všechny stejné položky do jednoho řádku. V opačném případě se každá nová položka vytvoří na samostatný řádek s informací o datu objednání.

 

9.6.9.            Nastavení a tisk číselné řady

Pro režim Gastro, Obchod

Prostřednictvím této funkce budeme schopni nastavit počáteční hodnotu číselné řady pro účtenky. Povolením tisku se poté hodnota vytiskne na účtenku.

 

 

9.7.    Zálohy

9.7.1.            Modul zálohovací systém

Pro režim Gastro, Obchod, Kalkulačka

Jedná se o placený modul, který si můžete objednat z internetových stránek společnosti, kde se také dozvíte více informací, jak tento zálohovací systému funguje a co vše nabízí. Společnost nabízí službu automatické měsíční zálohy dat prostřednictvím cloudové služby PEXESO CLOUD zcela zdarma. V případě, že chcete službu automatických záloh využívat, klepněte na tento řádek a potvrďte volbu Souhlasím.

9.7.2.            Interval záloh

Pro režim Gastro, Obchod, Kalkulačka

V případě, že jste si službu zakoupili, můžete nastavit, jak často se budou vaše data automaticky zálohovat. Rozmezí tohoto intervalu záloh je 1 – 30 dní.

Popis: C:\Users\AWIS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_2016-04-11-14-17-25-853.jpeg

9.7.3.            Záloha databáze

Pro režim Gastro, Obchod, Kalkulačka

Po zakoupení jste také schopni zvolit umístění těchto záloh. V části Nastavení záloh máte na výběr ze tří možností (PEXESO CLOUD, Interní paměť, Externí paměť).

Pro zálohování dat vyberte jednu z možností umístění a klepněte na tlačítko Exportovat databázi. Aplikace vám následně oznámí, že došlo k úspěšnému exportu.

PEXESO CLOUD

Jedná se o cloudové uložiště společnosti AWIS. Pro využívání této služby je zapotřebí přístupu na internet. Jak už bylo zmíněno, měsíční záloha touto službou je zcela zdarma.

Interní paměť

Záloha se touto formou ukládá do adresáře aplikace.

Externí paměť

Forma této zálohy je podobná jako v předchozím případě, rozdíl je v umístění dat v zařízení. V tomto případě bude možné zálohu přesunout do jiného zařízení.

 

9.7.4.            Obnova ze zálohy

Pro režim Gastro, Obchod, Kalkulačka

Pokud již máte vytvořenou zálohu databáze, budete schopni data ze zálohy kdykoliv obnovit. Toto provedete za pomocí tlačítka Importovat zálohu databáze, čímž se vám zobrazí všechny exporty záloh. Postačí pouze klepnout na požadovanou zálohu, čímž dojde k okamžité obnově původních dat.

 

9.7.5.            Vytvořit zálohu při uzavření směny

Pro režim Gastro, Obchod, Kalkulačka

Aplikace v plné verzi tohoto modulu nabízí možnost automatické zálohy po ukončení směny.

9.8.    Tisk

Pro režim Gastro, Obchod, Kalkulačka

Aplikace může využívat tiskových periférií. Je však důležité správné nastavení této služby. Nastavení tisku je rozděleno na dvě části. První část se věnuje nastavení tisku účtenek, zatímco v druhé části budete schopni nastavit tisk objednávek.

Samotný tisk je možné uskutečnit přes rozhraní Ethernet, Bluetooth, USB. Seznam podporovaných tiskáren naleznete na stránce, která se primárně věnuje pokladnímu systému PEXESO. Zde je uveden odkaz na tuto stránku http://www.pokladnapexeso.cz/cz/.

Pro nastavení tiskárny přes rozhraní Ethernet budete nuceni zadat IP adresu. Pro ověření úspěšného propojení můžete využít tlačítko Ověřit tiskárnu. Pro tisk loga je zapotřebí vybrat obrázek ve formátu bmp s maximálním rozlišením 512x512 px. Do hlavičky či patičky můžete uvést požadovaný text. Volbou Šířka papíru nastavte rozměry, které jsou shodné s parametry vaší tiskárny.

V případě Bluetooth tiskárny můžete tisknout text ve velikosti normální (normal) a velký (big). V části nastavení tisku objednávek si můžete označit ty ceníkové skupiny, které se budou v objednávce tisknout.

Aplikace vám rovněž nabízí možnost ověřit funkčnost propojení za pomocí testovacího tisku.

V části Obecné můžete zvolit znakovou sadu, která vám dopomůže ke správnému tisku diakritiky.

 

 

 


9.9.    Měna, DPH

9.9.1.            Změna privátní a pomocné měny

Pro režim Gastro, Obchod, Kalkulačka

V aplikaci můžete nastavit primární měnu, kde budou všechny platby, ceny položek, apod. vedeny pod touto měnou. Pokud chcete zvolit jinou měnu, klepněte na tlačítko Více měn, čímž se rozbalí seznam, ze kterého si můžete zvolit měnu, kterou požadujete.

Pomocná měna vám bude sloužit jako pomocník při přepočtu z jedné měny do jiné v režimu platby. Aby byl tento přepočet správný, je nutné zadat aktuální kurz pomocné měny klepnutím na tlačítko Kurz pomocné měny.

Popis: Screenshot_2016-04-10-22-23-12-197

 

9.9.2.            Volba zaokrouhlování finančních operací

Pro režim Gastro, Obchod, Kalkulačka

Další podstatnou funkcí je zaokrouhlování finančních operací pro primární a pomocnou měnu. Pro tento účel máte na výběr ze tří možností (matematicky, vždy nahoru, vždy dolů).

 

9.9.3.            Zaokrouhlování na desetinné místo

Pro režim Gastro, Obchod, Kalkulačka

Tato funkce částečně souvisí s funkcí předchozí. Zde si zvolíme, na kolik desetinných míst chceme cenu zaokrouhlovat. Na výběr máme ze tří možností (celá čísla, jedno desetinné místo, dva desetinná místa).

 

 

9.9.4.            Daňová sazba pro režimy Gastro a Obchod

Pro režim Gastro, Obchod

Pod částí DPH se zobrazuje seznam všech daňových sazeb vedených v aplikaci. V případě, že jste plátci DPH, povolte tuto volbu za pomocí „checkboxu“.

Pro odstranění DPH klepněte na tlačítko se symbolem „křížku“.

Pro vytvoření nové daňové sazby klepněte na tlačítko Nová daňová sazba, kde následně uveďte procentuální hodnotu základu DPH. Každá nová sazba je identifikována vlastním jménem respektive identifikačním číslem, které se přiřazuje automaticky od nejnižší možné hodnoty.

 

9.9.5.            Daňová sazba pro režim Kalkulačka

Pro režim Kalkulačka

V režimu Kalkulačky není možné vytvářet nové daňové sazby. Přesto byla zachována funkčnost editace již vytvořených sazeb. Pro editaci postačí klepnout na daný řádek, čímž se otevře editační formulář, ve kterém jste schopni upravit název a procentuální hodnotu.

V případě, že chcete na základní obrazovce zobrazovat názvy daňových sazeb místo procentuálních hodnot, je zapotřebí povolit funkci Zobrazovat jméno hladiny.

Zároveň je možné v případě potřeby zakázat Plátce DPH, což způsobí, že se na základní obrazovce místo tlačítek sazby objeví pouze jedno tlačítko Další.

 

 

9.10.                     Skladové hospodářství

Pro režim Gastro, Obchod

V aplikaci si můžete vést vlastní skladové hospodářství, které Vám poslouží k evidenci skladového zboží, dodavatelů a příjemek. Taktéž zaznamenává informace o pohybech na skladě včetně odpisů položek ze skladu. Prostřednictvím inventury můžete porovnávat skutečný a evidenční stav skladu, dopočítávat případné rozdíly, případně filtrovat inventury podle daného uživatele.

Pokud se Vám nezobrazuje sekce Skladové hospodářství, je zapotřebí v editaci uživatele povolit právo Zobrazit a upravit sklad v části Nastavení.

9.10.1.       Skladové položky a skupiny

Pro režim Gastro, Obchod

V této části je zobrazen výpis všech skladových položek, které jsou logicky uspořádány do jednotlivých skladových skupin. U každé položky můžeme zaznamenat aktuální množství na skladě.

 

Vytvořit novou skladovou položku

 

Název – povinný údaj, dle kterého je možné vyhledávat

PLU – jedná se o identifikační číslo zboží, které je generováno automaticky. Podle potřeby jej můžete změnit, je však důležité zachovat jedinečnost

EAN – vyplněním EAN kódu urychlíme vyhledávání položky za pomocí čtecího zařízení

Položku můžete kategorizovat umístěním do příslušné skladové skupiny, popřípadě vytvořit skupinu novou.

 

DPH – umožňuje zvolit sazbu DPH, kterou je možné upravovat v sekci Měna,DPH

V případě příjmu zboží na sklad, bude záložka CENA automaticky doplněna údaji o dodavateli, ceně a průměrné ceně.

Popis: C:\Users\AWIS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Bez názvu-8.jpg

 

Minimální množství – povinný údaj, kterým určíte minimální hodnotu, pod kterou nechcete, aby se množství snížilo

Množstevní jednotka – povinný údaj, sloužící ke znázornění, v jaké množstevní jednotce se bude položka ve skladu vyskytovat

Jelikož jste zvolili hodnotu minimálního množství, bude schopna za Vás aplikace hlídat aktuální množství položky na skladě. V případě, že se tento stav dostane pod minimum, informuje Vás prostřednictvím emailové zprávy vždy po přihlášení.

 

 

V případě, že chcete vytvořit další skladovou položku, klepněte na tlačítko Uložit a vytvořit další.

 

Vytvořit novou skladovou skupinu

 

Abyste byli schopni lépe organizovat své skladové hospodářství, můžete své položky vkládat do skupin.

Popis: C:\Users\AWIS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_2016-10-02-13-01-44.jpg

 

 

9.10.2.       Dodavatel

Pro režim Gastro, Obchod

Ve skladovém hospodářství si můžete evidovat vlastní seznam dodavatelů.

Popis: C:\Users\AWIS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Bez názvu-14.jpg

 

Založit nového dodavatele

 

Pro založení nového dodavatele slouží tlačítko Nový dodavatel. Po zobrazení formuláře můžeme vyplnit údaje ručně, popřípadě si za pomocí IČ údaje stáhnout z internetu prostřednictvím tlačítka Generovat z rejstříku(CZ).

Popis: C:\Users\AWIS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Bez názvu-18.jpg

9.10.3.       Příjemky

Pro režim Gastro, Obchod

Prostřednictvím agendy Příjemky budeme schopni přijímat zboží na sklad. Ve výpisu příjemek je možné filtrovat podle dodavatele, popřípadě data Od-Do. Jednotlivé záznamy nesou informace o datu přijetí na sklad, dodavateli a seznamu naskladněných položek s daným množstvím.

 

Založit novou příjemku

 

Cena dopravy – v případě, že zaplatíme za dopravu, bylo by vhodné tuto skutečnost uvést

Dodavatel – podle potřeby můžete k příjemce přiřadit již vytvořeného dodavatele. Pokud doposud nebyl založen, můžete ho zavést za pomocí tlačítka .

Splatnost – vyplněním údaje o datu splatnosti se nám naskytne možnost, že nás aplikace na blížící se termín sama upozorní emailovou zprávou

Zaplaceno jedná se pouze o informativní údaj, abychom byly schopni rozlišit, které příjemky byly zaplaceny a které nikoli

Faktura – identifikační údaj, díky čemuž jsme schopni příjemku snáze vyhledat

VS – podle potřeby můžete do příjemky uvést variabilní symbol

Způsob placení – aplikace nabízí ze tří různých způsobů placení (Hotově, Kartou, Bankovním převodem)

Číslo účtu – pokud k příjemce přiřadíme dodavatele, který má vyplněný údaj o čísle účtu, automaticky se tento údaj promítne i do příjemky. Je však možné tento údaj změnit.

Pro vložení skladových položek do příjemky klepněte na tlačítko Položka.

 

 

Vložit položky do příjemky

 

Formulář se dělí na dvě části, kde levá část formuláře nese informace o dodavateli, celkové ceně bez DPH a včetně DPH. Zatímco druhá část formuláře zobrazuje seznam všech vložených položek, které jsou navíc doplněné o informace s naskladněným množstvím.

Položky je možné vyhledávat podle názvu, popřípadě EAN kódu.

Chcete-li vytvořit položku novou, postačí pouze klepnout na tlačítko , čímž se Vám zobrazí formulář pro tvorbu nové položky, aniž byste museli opouštět tento formulář.

Popis: C:\Users\AWIS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_2016-10-02-13-48-41.jpg

Jakmile jsme vyhledali potřebnou položku, zobrazí se nám formulář pro vyplnění potřebných údajů.

Množství – povinný údaj, který určuje množství přepočteného na základní měrnou jednotku

Cena za jednotku (s / bez DPH) – hodnota určující nákupní cenu za jednotku s / bez DPH. Výpočet ceny bez DPH se provádí v závislosti na zvolené sazbě.

DPH – umožňuje zvolit sazbu DPH, kterou je možné upravovat v sekci Měna,DPH

Externí ID – identifikační hodnota vedená dodavatelem pro rychlejší vyhledávání

Trvanlivost - vyplněním údaje o datu trvanlivosti se nám naskytne možnost, že nás aplikace na blížící se termín sama upozorní emailovou zprávou

Za pomocí tlačítka Vymazat odstraníte skladovou položku ze seznamu.

 

 

9.10.4.       Odpisy

Pro režim Gastro, Obchod

 

Vytvořit nový odpis

 

Poznámka – do poznámky můžete vypsat krátkou informaci, čeho se odpis týká

Datum založení – pro snazší orientaci je vhodné zvolit datum založení odpisu. Ve výchozím stavu je vždy uveden aktuální datum, samozřejmě je možné uvést datum i zpětně.

 

Přiřadit položky k odpisu

 

Podstatnou část odpisu tvoří seznam položek, které chceme ze skladu odepsat. Pro přidání položek k odpisu slouží tlačítko Položka.

Formulář zobrazuje seznam všech vložených položek, které jsou navíc doplněné o informace s odepsaným množstvím.

Položky je možné vyhledávat podle názvu, popřípadě EAN kódu.

 

Jakmile jsme vyhledali potřebnou položku, zobrazí se nám formulář pro vyplnění množství k odpisu.

Množství – povinný údaj, který určuje množství odepsaného zboží přepočtený na základní měrnou jednotku

Jednotka – údaj, který určuje, v jaké měrné jednotce byla položka naskladněna.

Za pomocí tlačítka Vymazat odstraníte položku ze seznamu.

Popis: C:\Users\AWIS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\18.jpg

 

 

9.10.5.       Inventura

Pro režim Gastro, Obchod

Agenda Inventura slouží ke zpracování inventur skladových zásob k určitému datu. Při tvorbě nové inventury se vytvoří záznam v podobně inventurního seznamu, kde budete schopni vkládat skutečně nalezené položky na skladě a následně srovnat zjištěné inventurní rozdíly. Ve výpisu inventur je možné filtrovat podle uživatele, který inventuru uskutečnil, popřípadě data vykonané inventury.

 

Vytvořit novou inventuru

 

Ihned po založení nové inventury budete vyzváni, abyste zvolili ty skupiny, které se má inventura týkat. Ve výchozím nastavení budou vybrány všechny skladové skupiny.

Popis: C:\Users\AWIS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\21.jpg

Po potvrzení budete upozorněni, že v průběhu probíhající inventury, nebude možné ve skladu provádět žádné akce včetně prodeje položek.

 

Po ukončení zprávy s upozorněním se zobrazí formulář s výpisem všech skladových položek, které se nacházejí ve vybraných skupinách. V levé části se nachází informace o uživateli, který inventuru založil, možnost pro zapsání poznámky, funkce rychlá inventura, která umožní procházet položky jednu po druhé, tlačítko Přerušit, které umožní přerušit právě probíhající inventuru a tlačítko Hotovo sloužící pro definitivní ukončení inventury včetně srovnání rozdílů v množství na skladě u jednotlivých položek.

Popis: C:\Users\AWIS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_2016-10-05-13-12-09.jpg

 

Popis: C:\Users\AWIS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\22.jpgPro vložení skutečného množství klikněte na název dané položky. Jakmile zadáte množství a potvrdíte tuto hodnotu tlačítkem OK, zobrazí se vaše aktuální množství u dané položky. Toto množství lze v průběhu probíhající inventury kdykoliv změnit. Tímto způsobem budete pokračovat i u ostatních položek. V případě, že si jste jistí s množství u všech vybraných položek, ukončíte inventuru tlačítkem Hotovo.

Formulář barevně označí položky, u kterých došlo ke změně.

Modrá barva – nebyly zjištěny žádné rozdíly v množství u dané položky

Červená barva – bylo napočítáno menší množství než to, které se uvádělo před inventurou

Zelená barva – byl zjištěn přebytek množství u dané položky

 

 

9.10.6.       Historie pohybů

Pro režim Gastro, Obchod

Aplikace dokáže zaznamenávat všechny události, které mají spojitost se skladem. Tyto události je možné filtrovat podle typu, kam patří prodej a storno položky, odpis ze skladu, příjemka a inventura. Můžete použít i podobnější vyhledávání, kde je možné vyhledávat jednotlivé události podle jednotlivých skladových položek. Samozřejmě můžete použít i filtr podle data Od – Do. Události slouží pouze k nahlížení, což značí, že není možné záznamy jakkoliv upravovat.

9.10.7.       Spárování s ceníkovou položkou

Pro režim Gastro, Obchod

Velice podstatnou částí skladového hospodářství je párování skladových položek s položkami ceníkovými. Toto nastavení bude mít velký vliv na úbytku zboží ze skladu v případě jakékoliv manipulace u ceníkových položek (prodej, storno, vratka). Pro párování zvolte záložku Sklad v detailu ceníkové položky.

Popis: Bez názvu-1

 

Nyní je zapotřebí vyhledat potřebnou skladovou položku.

Jakmile vyhledáme potřebnou skladovou položku, pouhým klepnutím se zobrazí formulář pro zadání množství.

Popis: C:\Users\AWIS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Bez názvu-3.jpg

 

Potvrdíme-li zadané množství, spáruje se skladová položka s ceníkovou. Klepnutím na tlačítko OK dojde k uložení nastavení, což způsobí, že každý prodej či storno této ceníkové položky, bude mít vliv na množství spárované položky ve skladu.

 

V případě potřeby je možné k jedné ceníkové položce uložit více položek skladových a vytvářet tak různé směsi či receptury.

Pokud potřebujete z ceníkové položky spárovanou skladovou položku odstranit, postačí pouze klepnout na onen řádek, čímž se zobrazí formulář s tlačítkem Vymazat.

 

9.10.8.       Přepočet marže

Pro režim Gastro, Obchod

V sekci Skladové hospodářství je Vám umožněno vybrat ze dvou režimů pro procentuální přepočet marže. První režim umožňuje přepočet marže z poslední ceny, což znamená, že se marže vypočítá z nákupní ceny položky u poslední příjemky. V druhém případě se naskýtá možnost přepočtu marže z průměrné nákupní ceny ze všech evidovaných příjemek, kde je položka obsažena. Výpočet marže a s tím související náklady můžeme zjistit v editaci dané ceníkové položky v části Cena.

Popis: C:\Users\AWIS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Bez názvu-4.jpg

 

9.10.9.       Zasílání upozorňovacích zpráv

Pro režim Gastro, Obchod

V případě, že jste při tvorbě či editaci skladové položky uvedli datum trvanlivosti, můžete být prostřednictvím funkce Připomínat trvanlivost položek na skladě informování o blížícím se datu. Další užitečnou funkcí je Připomínat splatnost faktur, která Vás emailem upozornění vždy, pokud se blíží maximální datum tohoto plnění.

Tyto upozornění vám prostřednictvím emailu přijdou vždy po ukončení směny.

 

9.10.10.  Odstranit všechny data

Pro režim Gastro, Obchod

Pro odstranění všech dat slouží funkce Smazat data ze skladového hospodářství. Pozor! Touto volbou kompletně přijdete o všechny informace ze skladového hospodářství. Pokud si nejste touto volbou zcela jisti, doporučujeme provést kompletní zálohu databáze.

9.11.  Zákazníci

9.11.1.       Modul Věrnostní program

Pro režim Gastro, Obchod

V případě, že chcete vést svůj vlastní věrnostní systému o svých zákaznících, lze k tomuto účelu využít placený modul Věrnostní program, který lze stáhnout ze služby Obchod Play. Po instalaci tohoto modulu máte možnost zkušebního provozu na jeden týden zcela zdarma. Více informací o tomto modulu se dozvíte na stránce společnosti.

Pro rychlé přesměrování do modulu Věrnostní program slouží řádek Ukázat zákazníky. V případě zobrazení zákazníků online, budete přesměrováni do centrálního modulu pokladny, který je rovněž placený (použití této centrální pokladny povolíte v nastavení Věrnostního programu).

Popis: Screenshot_2016-04-12-09-24-17-817

K využívání věrnostního programu povolte „checkbox“ na řádku Používat zákazníky. Po této změně se v režimu platby u všech účtů připravených k zaplacení, zobrazí skryté tlačítko umožňující přiřadit k danému účtu zákazníka ze seznamu zákazníků.

9.12.  Centrální pokladna

Pro režim Gastro, Obchod, Kalkulačka

S použitím placeného modulu Centrální pokladna jste schopni centralizované správy skladového hospodářství, zákazníků, ceníkových skupin, globálních statistik ze všech prodejních provozů. Pro přihlášení zadáte potřebné údaje a ID pokladny.

Popis: Screenshot_2016-04-12-10-54-19-332

 

9.13.  O aplikaci PEXESO

Pro režim Gastro, Obchod, Kalkulačka

Tato sekce shromažďuje informace o verzi produktu, licenci, platnosti licence, datu registrace, apod.

Sekce dále nabízí centrum pomoci, kde můžete nalézt rady pro řešení vašeho problému, zhlédnout video tutoriály, popřípadě Vás aplikace přesměruje ke stažení pomocné aplikace určené ke vzdálené správě. V případě nekorektního chování aplikace můžete využít formulář Odeslat podklady pro servis, čímž přepošlete svůj popis problémů na servisní oddělení.

Aplikace rovněž nabízí rychlou volbu spojení na technickou podporu společnosti, přehled o všech klientských center a pobočkách, kompatibilním hardwaru a informace o společnosti včetně kontaktu na obchodní oddělení.

V případě zájmu o spolupráci klepněte na řádek Chcete s námi spolupracovat, čímž dojde k přesměrování na stránky, které se věnují této tématice.